Hjulinställning

Hjulinställningen är viktig

Du köper en ny uppsättning däck och vill maximera livslängden. Varför är hjulinställning så viktig?

Den normala inställningen på de flesta fordon är utformad för att minimera slitage och maximera komforten. Hjulinställningen kan påverka slitaget på däcken.

När ska jag kontrollera min hjulinställning?

Om du märker att din bil ”drar” till vänster eller höger när du släpper taget om ratten, så behöver
du kontrollera din hjulinställning. Då kontaktar du en fackman som gör en fyrhjulskontroll och justering. Om din bil inte har korrekt inställning så kan det orsaka onödigt slitage av däcken.

Låt alltid en fackman kontrollera hjulinställningen när:

– Du byter ut stötdämpare eller styrkomponenter.

– Du har kört på någonting.

– Du märker att däcken slits onormalt och/eller ojämnt.

– Du upplever problem i styrningen.

– Ditt fordon ”drar” åt ena hållet.

– Ratten inte återvänder till utgångsläget efter en sväng.

– Ratten inte är ”rak” när du kör rakt fram.

– Du köper en ny uppsättning däck och vill maximera livslängden.

Hjulinställning kontra balansering?

Många blir förvirrade när man pratar om hjulinställning och balansering. Det är två skilda saker. Hjulinställning innebär att man justerar vinklarna på hjulen så att de står vinkelrätt mot marken och parallellt mot varandra. Balansering innebär att hjulen kan rotera utan att de börjar vibrera vid vissa hastigheter.

Varför uppstår felaktig hjulinställning?

Det är relativt sällsynt men när man kör på en trottoarkant eller i ett hål i vägen kan hjulinställningen skadas. Det leder till onödigt slitage som kan påverka däckets köregenskaper. I slutändan kommer det att innebära att du måste byta däck tidigare än du hade tänkt.

Syftet med hjulinställning är att de maximal väghållning och livslängd för däcken.
Huvudorsakerna för att göra en hjulinställning är att:

– Du kan spara pengar.

– Däckens livslängd maximeras.

– Rullmotståndet blir mindre utan att du behöver göra avkall på säkerheten.

Varför är hjulinställning så viktig?

Den normala inställningen på de flesta fordon är utformad för att minimera slitage och maximera komforten. Hjulinställningen kan påverka slitaget på däcken.